ĮSAKYMAS DĖL AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠASPaskutinį kartą atnaujinta 2023-03-22