Mūsų mokyklos vyresniųjų specialiųjų klasių mokiniai mokslo metų baigimo proga vyko į Urvikių kultūros centrą Mažeikių rajone. Kartu su gaspadoriumi ir gaspadine keliavome duonos keliu: minkėm duoną, šovėm į krosnį, žaidėm žaidimus, žiūrėjom filmą apie duonos kelią seniau ir dabar, susipažinome su senoviniais įrankiais ir padargais. O paskui… O paskui sėdom prie vaišių stalo ir ragavom žemaičių patiekalus. Visos programos metu mus linksmino kaimo kapela. Parsivežėm ne tik nuostabių įspūdžių, bet ir po kepalėlį duonos.

Mokytoja Rasa Danilevičienė