Dėkojame  II socialinių įgūdžių klasės mokinio Justo Jankausko mamytei, Jovitai Jankauskienei, už suorganizuotą ekskursiją mokiniams ir jų tėveliams į Klaipėdos Jūrų Muziejų.

Mokyklos bendruomenės vardu Direktorė Birutė Elena Jakaitienė