Mokykla yra Pedagogas.lt VIP narė. Tai nuotoliniai video mokymai pedagogams.

Spalio 29d. mokykloje vyko metodinė diena. Jos metu pedagogai stebėjo nuotolinius akredituotus mokymus „Asmens duomenų apsauga švietimo įstaigose“. Mokymus sudarė 7 dalys, kurių metu buvo kalbama apie asmens duomenų apsaugos sampratą, asmens duomenų tvarkymo teisinius reikalavimus, darbuotojų ir mokinių asmens duomenų tvarkymą, atsakomybę, pateikiama atmintinė apie dokumentus.

Pedagogai aktyviai diskutavo, o įgytas žinias galėjo pasitikrinti testais.

Pavaduotoja ugdymui Dalia Bakaitienė