Mokytojo dienos išvakarėse mokykloje buvo laikomos šventos mišios už visą mokyklos bendruomenę.

Šventas mišias aukojo Akmenės šventos Onos bažnyčios klebonas Algis Genutis.

Mokytoja Rasa Danilevičienė