Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla aktyviai dalyvauja projektuose. Mokykla ne tik dalyvauja, bet ir rengia projektus.

Visi mokyklos bendruomenės nariai skatinami dalyvauti įgyvendinant mokyklos projektus ir bet kokia pagalba yra vertinama ir laukiama.
Susidomėję Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos vykdomais projektais ir norintys prie jų prisidėti, rašykite el. paštu dabikine.specialioji@akmene.lt arba skambinkite į mokyklą darbo dienomis telefonu (8 425) 59052


 • Vykdomas ilgalaikis integracinis projektas „Mano draugas “ su Šiaulių rajono Raudėnų daugiafunkciniu centru– mokykla
 • Vykdoma ilgalaikė projektinė veikla mokyklos interjero puošimas kalendorinių švenčių proga „Šalti išrašys languos…“ ir „Pavasario pranašai“
 • Vykdomas projektas „Žmogus gimsta šiam pasauliui,…skaidrintų ir grąžintų visą gamtą,…“ ( Vydūnas )
 • Vykdomas ilgalaikis sveikatinimo projektas „Noriu augti sveikas ir saugus“
 • Vykdomas projektas „Gyvenu sveikai – gyvenu laimingai“
 • Vykdomas pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo projektas „Aš tikrai myliu Lietuvą“
 • Vykdomas etnokultūrinis projektas „Dėk grūdą prie grūdo“
 • Vykdomas informacinių technologijų projektas „Vaiko kelias į inovatyvią ugdymosi aplinką“
 • Vykdomas lietuvių kalbos ir laisvalaikio puoselėjimo projektas „Po lietuvių kalbos ir knygos skėčiu“
 • Vykdomas prevencinis projektas „Mokėk būti draugu sau ir kitam“
 • Dalyvaujame tarptautiniame projekte „Augame širdimi“
 • Dalyvaujame tarptautiniame projekte „Menų pasaulis“
 • Dalyvaujame respublikiniame projekte „Judesio piramidė“