Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla aktyviai dalyvauja projektuose. Mokykla ne tik dalyvauja, bet ir rengia projektus.

Visi mokyklos bendruomenės nariai skatinami dalyvauti įgyvendinant mokyklos projektus ir bet kokia pagalba yra vertinama ir laukiama.
Susidomėję Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos vykdomais projektais ir norintys prie jų prisidėti, rašykite el. paštu dabikine.specialioji@akmene.lt arba skambinkite į mokyklą darbo dienomis telefonu (8 425) 59052


  • Vykdomas integracinis projektas ,,Mano draugas“ su Šiaulių rajono Raudėnų daugiafunkciniu centru-mokykla.
  • Dalyvaujame tarptautiniame projekte „Auginame širdį“.
  • Vykdomas ilgalaikis projektas ,,Mokinių asamblėja“.
  • Vykdomas ilgalaikis projektas ,,Sveika gyvensena“.
  • Vykdoma lavinamųjų ir socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasių projektinė veikla ,,Sportas linksmai“.
  • Vykdomas ilgalaikis projektas ,,Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“.
  • Vykdoma projektinė veikla ,,Mūsų krašto gamta, kultūra ir istorija“.
  • Vykdoma ilgalaikė projektinė veikla mokyklos interjero puošimas kalendorinių švenčių proga ,,Šaltis išrašys languos…“ ir ,,Pavasario pranašai“.
  • Dalyvaujame tarptautiniame projekte „Menų pasaulis“.
  • Vykdomas projektas „Tekėk, Dabikine, tekėk“.