PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Pedagoginis darbo stažas
1. Birutė Elena Jakaitienė Aukštasis Oligofrenopedagogas, logopedas Specialusis pedagogas metodininkas 47 m.
2. Dalia Bakaitienė Aukštasis Oligofrenopedagogas, logopedas Specialusis pedagogas metodininkas 44 m.
3. Jūratė Triaušienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Specialusis pedagogas metodininkas 21 m.
4. Inga Aleksandravičienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Specialusis pedagogas metodininkas 26 m.
5. Virginija Čepienė Aukštasis Specialusis pedagogas Vyresnysis specialusis pedagogas 34 m.
6.   Rasa Danilevičienė Aukštasis Oligofrenopedagogas, logopedas Specialusis pedagogas metodininkas 39 m.
7. Aušra Donėlienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Specialusis pedagogas metodininkas 33 m.
8. Alfreda Jacikevičienė Aukštasis Specialusis pedagogas, logopedas Vyresnysis specialusis pedagogas 7 m.
9. Rimantas Jakaitis Aukštasis Specialusis  pedagogas, logopedas Vyresnysis specialusis pedagogas 22 m.
10. Lijana Kašėtienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Specialusis pedagogas metodininkas 31 m.
11. Bronė Kinčiuvienė Aukštasis Oligofrenopedagogas Vyresnysis specialusis pedagogas 33 m.
12. Reda Kovieraitė Aukštasis Specialusis  pedagogas, logopedas Vyresnysis specialusis pedagogas 26 m.
13. Rasa Laurinavičienė Aukštasis Socialinis  pedagogas Vyresnysis socialinis pedagogas 36 m.
14. Edvardas Liaučius Aukštasis Oligofrenopedagogas, logopedas Vyresnysis specialusis pedagogas 33 m.
15. Lidija Mašanauskienė Aukštasis Oligofrenopedagogas, logopedas Specialusis pedagogas metodininkas 30 m.
16. Jūratė Mickuvienė Aukštasis Specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogas ir kineziterapeutas Vyresnysis specialusis pedagogas   12 m.
17. Evaldas Radionovas Aukštasis Treneris Vyresnysis mokytojas 11 m.
18. Danguolė Šlaustienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Vyresnysis specialusis pedagogas 10 m.
19. Raminta Švažienė Aukštasis Specialusis pedagogas, logopedas Logopedas metodininkas 22 m.
20. Audronė Žalienė Aukštasis Matematikos mokytojas Vyresnysis specialusis pedagogas (auklėtojas) 34 m.
21. Vincenta Žemaitaitienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Vyresnysis specialusis pedagogas 13 m.
22. Judita  Žilienė Aukštasis Pradinio ugdymo pedagogas Tikybos mokytojas metodininkas 17 m.