PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Dėstomi

dalykai

Pedagoginis darbo stažas
1. Birutė Elena Jakaitienė Aukštasis Oligofrenopedagogas, logopedas Specialusis pedagogas metodininkas Direktorė 45 m.
2. Dalia Bakaitienė Aukštasis Oligofrenopedagogas, logopedas Specialusis pedagogas metodininkas Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 42 m.
3. Jūratė Triaušienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Specialusis pedagogas metodininkas Neformaliojo švietimo pedagogė 19 m.
4. Inga Aleksandravičienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Specialusis   pedagogas metodininkas Lavinamosios klasės

Auklėjamasis darbas

23 m.
5. Irena Banienė Aukštasis Oligofrenopedagogas Vyresnysis specialusis pedagogas Pradinės klasės 39 m.
6. Virginija Čepienė Aukštasis Specialusis pedagogas Vyresnysis specialusis pedagogas Istorija, pilietiškumo pagrindai, muzika, meninis lavinimas

Neformalusis švietimas

32 m.
7. Rasa Danilevičienė Aukštasis Oligofrenopedagogas, logopedas Specialusis pedagogas metodininkas Lietuvių kalba ir literatūra, gamta ir žmogus, biologija, geografija 37 m.
8. Aušra Donėlienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Specialusis pedagogas metodininkas Socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasė, žmogaus sauga

Auklėjamasis darbas

31 m.
9. Silva Gečienė Aukštasis Oligofrenopedagogas Specialusis pedagogas metodininkas Lavinamosios klasės 37
10. Alfreda Jacikevičienė Aukštasis Socialinis pedagogas.

Specialusis pedagogas

ir  logopedas

Vyresnysis specialusis pedagogas Pradinės klasės 5 m.
11. Rimantas Jakaitis Aukštasis Specialusis  pedagogas, logopedas Vyresnysis specialusis pedagogas Technologijos 20 m.
12. Lijana Kašėtienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Specialusis pedagogas metodininkas Lavinamosios klasės 29 m.
13. Bronė Kinčiuvienė Aukštasis Oligofrenopedagogas Vyresnysis specialusis pedagogas Lavinamosios klasės

Auklėjamasis darbas

31 m.
14. Reda Kovieraitė Aukštasis Specialusis  pedagogas, logopedas Vyresnysis specialusis pedagogas Socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasė

Auklėjamasis darbas

24 m.
15. Rasa Laurinavičienė Aukštasis Socialinis  pedagogas Vyresnysis socialinis pedagogas Socialinis darbas 34 m.
16. Lidija Mašanauskienė Aukštasis Oligofrenopedagogas, logopedas Specialusis pedagogas metodininkas Priešmokyklinio ugdymo grupė

Bibliotekininkė

28 m.
17. Vincenta Žemaitaitienė Aukštasis Specialusis  pedagogas ir logopedas. Vyresnysis specialusis pedagogas Auklėjamasis darbas 11 m.
18. Jūratė Mickuvienė Aukštasis Specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogas ir kinezitera-peutas Vyresnysis specialusis pedagogas
19. Radionovas Evaldas Aukštasis Treneris Vyresnysis mokytojas Kūno kultūros mokytojas 8 m.
20. Audronė Žalienė Aukštasis Matematikos mokytojas Vyresnysis specialusis pedagogas (auklėtojas) Matematika, informacinės technologijos, ekonomika ir verslumas, dailė

Neformalus švietimas

32 m.
21. Raminta Švažienė Aukštasis Specialusis pedagogas, logopedas Logopedas metodininkas Logopedinės pratybos 20 m.
22. Danguolė Šlaustienė Aukštasis Specialusis  pedagogas Vyresnysis specialusis  pedagogas Auklėjamasis darbas 8 m.
23. Judita Žilienė Aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika Tikybos mokytojas metodininkas Dorinis ugdymas (tikyba) 15 m.