1.   Dalia Bakaitienė –  metodinės tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  2.   Lidija Mašanauskienė –  metodinės tarybos sekretorė.
  3.   Raminta Švažienė – metodinės tarybos narė.
  4.   Rasa Danilevičienė – specialiųjų klasių metodinės grupės pirmininkė.
  5.   Lijana Kašėtienė – lavinamųjų klasių metodinės grupės pirmininkė.

Išrinkta  Mokytojų tarybos posėdyje 2016 m. gruodžio 28 d.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-07-02