1. Virginija Čepienė  –  Mokyklos  tarybos pirmininkė, specialiųjų poreikių mokinių mokytoja

2. Aušra Donėlienė – Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja, specialiųjų poreikių mokinių mokytoja

3. Alvijana Masienė – Mokyklos tarybos sekretorė, bendrosios praktikos slaugytoja  

4. Rosvita Misiuvienė – Mokyklos tarybos narė, mokinio mama

5. Sonata Lipskytė – Mokyklos tarybos narė, mokinio mama

6. Irena Vaičienė – Mokyklos tarybos narė, mokinio globėja.

7. Viktoras Gedaminskas – Mokyklos tarybos narys, visuomenės atstovas   

Išrinkta  Mokyklos  tarybos posėdyje 2019 m. sausio 8 d., protokolo Nr. T-5.Paskutinį kartą atnaujinta 2019-10-14