Mokyklos logopedas tiria mokinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus. Teikia korekcinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams. Konsultuoja mokinių tėvus ir mokytojus, kaip mokyti mokinius pagal specialiąsias programas. Stebi mokinius pamokose ir papildomo ugdymo metu.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-07-02