APTARNAUJANČIO PERSONALO SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
           Vardas, pavardė
                               Užimamos pareigos
1.
Judita Butkienė
Ūkvedė
2.
Albertas Puzaras
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas
3.
Genovaitė Pileckienė
Vyriausioji buhalterė
4.
Vilma Stancevičienė
Buhalterė
5.
Daiva Mikalauskienė
Raštvedė
6.
Alvijana Masienė
Bendrosios praktikos slaugytoja
7.
Virginija Garbenienė
Sandėlininkė, mokytojo padėjėja
8.
Saulius Masas
Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas, kiemsargis
9.
Egidijus Jakobsonas
Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas, kiemsargis
10.
Olesis Vilkas
Vairuotojas
11.
Laimutis Kontenis
Vairuotojas
12.
Artūras Matulevičius
Informacinių technologijų sistemos administratorius
13.
Inga Kasiliauskienė
Naktinė auklė
14.
Gina Vaičienė
Naktinė auklė
15.
Zina Kiudulaitė
Mokytojo padėjėja, valytoja
16.
Inga Poškuvienė
Mokytojo padėjėja
17.
Birutė Čiužauskienė
Mokytojo padėjėja
18.
Jolanta Papirtienė
Mokytojo, auklėtojo padėjėja
19.
Genovaitė Vištartienė
Auklėtojo padėjėja
20.
Ingrida Petkienė
Auklėtojo padėjėja
21.
Daiva Garbenienė
Auklėtojo padėjėja
22.
Ilona Bronušienė
Auklėtojo padėjėja
23.
Petrė Gecevičienė
Auklėtojo padėjėja
24.
Liuda Vaičikauskienė
Auklėtojo padėjėja
25.
Regina Petrusevičienė
Valytoja
26.
Inga Dargienė
Valytoja
27.
Kristina Stancevičiūtė
Valytoja