Mokyklos direktorė Birutė Elena Jakaitienė, darbo stažas 45 m., specialusis pedagogas metodininkas.