Gerb. mokytojai, mokinių tėvai, mokiniai,

Informuojame, kad susidarius ekstremaliai situacijai, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu keičiamas Bendrųjų ugdymo planų 7.1.3. punktas dėl mokinių pavasario atostogų.

Mokiniams pavasario atostogos  skiriamos 2020 m. kovo 13 d. – kovo 27 d